Rybkovy stránky o mořské akvaristice
SEKCE 1 - o mě

Historie
Současnost

SEKCE 2 - technika

Nádrže
Osvětlení
Filtrace

SEKCE 3 - fotogalerie

Nádrže
Korálnatci
Ostatní bezobratlí
Ryby

SEKCE 4 - hyperlink

Webové stránky obchodníků
Adresář obchodníků
Jak nakupovat
Nabídka vlastních přebytků 

Vlastní nové poznatky a mnoho sobě si podobných dotazů začínajících chovatelů, mořských akvaristů, kladených mi přímo nebo prostřednictvím serveru

www.reef.cz

způsobily nejen aktualizaci, ale i rozšíření těchto stránek. Přibyly mimo jiné zkušenosti s provozováním tzv. kombinované filtrace, kontakty na naše obchodníky, rady, jak nakupovat a aklimatizovat naše chovance, a samozřejmě další fotografie mořských živočichů z mých nádrží.

leden 2005

 

"Nikdy bych nechtěl žít ve světě bez ptáků, lesů a zvěře rozličných tvarů i podob."

Gerald Durrell

Od svých dětských let jsem vyrůstal obklopen tajemným světem barev a "ticha". Pohádkový vodní svět v prosklených nádržích se spoustou barevných rybek a svěže zelených rostlin si mne velice snadno podmanil. Asi jsem měl velké štěstí, když jsem se mohl pravidelně setkávat s chovateli a odborníky ichthyology světového formátu. Za své dnešní znalosti a chovatelské dovednosti vděčím mimo jiné panu Hubertu Antošíkovi z Orlové, který mi pomáhal při prvních odchovech "problematických" sladkovodních ryb; panu Oldřichu Kaplerovi z Opavy za vedení mých tehdy stále ještě dětských.krůčků                                                                                 

mořskou akvaristikou 

                                   a nakonec i panu doktorovi Otu Olivovi z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Čas však nezadržitelně plyne a žádný z uvedených již není mezi námi. Zůstaly mi jen převzaté vědomosti a chovatelské zkušenosti. Jediným poděkováním může být pouze předávání nabytých zkušeností dál, především dalším zájemcům o mořskou akvaristiku. Na těchto stránkách budu průběžně prezentovat nejen pohledy do vlastních nádrží, ale i základní postupy, jak celou problematiku chovu mořských živočichů maximálně zjednodušit, a tím i zpřístupnit co největšímu okruhu zájemců. Málokdo ví, že dnešní možnosti staví mořskou akvaristiku na stejnou pomyslnou laťku náročnosti jako akvaristiku sladkovodní. Dokonce i finanční náročnost je dnes již téměř srovnatelná.